Mariëlle Braanker

Mariëlle Braanker

Geb.datum: 13-05-1964
Opleiding: Autodidact

Mariëlle Braanker is sinds 1987 werkzaam als professioneel beeldend glaskunstenaar. Ze is op het idee gekomen om met glas te gaan werken toen ze een stapeltje glas zag liggen, gewoon van een gebroken vensterruit. Daarvoor was ze altijd al bezig met tekenen, schilderen en andere beeldende vormen. Nadat ze met glas ging werken is ze daar nooit meer mee opgehouden.

Ze heeft een eigen techniek ontwikkeld waarmee eigenlijk alle vormen en ideeën uitvoerbaar zijn. Dit is de reden waarom ze nog steeds is geboeid door het materiaal. Alle objecten zijn opgebouwd uit vlakglas, op maat gesneden met een glassnijder en vervolgens aan elkaar gehecht met transparante lijm.

Door de vele mogelijkheden en de veelzijdigheid van de kunstenares heeft ze in die jaren aan een stuk door de meest uiteenlopende opdrachten uitgevoerd voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren. Zoals prijzen, logo’s en abstracte werken of figuratieve voorstellingen.

In 1997 heeft ze haar eigen galerie in Zwijndrecht geopend. Ze heeft veel geëxposeerd in het binnen- en buitenland. Haar werk is inmiddels over de hele wereld te vinden.

-

Date of birth: 13-05-1964
Education: Autodidact

Mariëlle Braanker has been working as a professional artist for 25 years. She came up with the idea of working with glass when she saw a pile of broken glass from a broken window. Before that, she was always busy with drawing, painting and other visual arts. After she started working with glass, she has never stopped with the technique. She has developed a technique that basically make all forms and ideas workable.Therefore she is still fascinated by the material. All objects are made of float glass, cut with a glass cutter and then bonded together with transparent glue. Due to the many possibilities and versatility of the artist, she has performed the most diverse assignments for companies, government agencies and individuals. Such as prices, logos en abstract or figurative work. In 1997 she opened her own gallery in Zwijndrecht. She has exhibited across the country and recently abroad. Her work her work can be found all over the world.